Solinum toiminnanohjausjärjestelmä

Solinum toiminnanohjaus on neljän vuoden suunnittelun ja kehittämistyön tulos. Ohjelmisto on alun perin suunniteltu yrityksemme sisäiseen käyttöön. Asiakkaiden tarpeiden ja heidän pyynnöt huomioiden, se soveltuu myös loistavasti niin PK-yrityksille kuin julkishallinnolle ja isommillekin yrityksille. Ohjelmistoa käytetään asiakashallintaan, laskutukseen, toiminnanohjaukseen, varauksien ylläpitoon ja raportointiin.

Solinum toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu sellaisille yrityksille, jotka tekevät tunti-, projekti- sekä hanketöitä tai tarvitsevat vain sähköisen työaikakirjauksen. Ohjelmiston käyttöliittymä on suunniteltu peruskäyttäjän työympäristöstä ja tästä syystä sitä onkin pidetty nopeana ja sujuvana käyttää.

Suurimmat hyödyt ovat olleet:

  • Nopeutunut tuntikirjanpito
  • Helpot matkalaskukirjaukset
  • Asiakkaiden tarkempi laskutus
  • Selkeä asiakaskohtainen laskutus
  • Raportoinnit oikeista asioista

Solinum laskutus

toiminnanohjausjärjestelmään toteutetun laskutusohjeman avulla laskutat helposti toiminnanohjauksen tuntityöt, projektit ja kuukausilaskutukset. Toimiva ja selkeä laskuttaminen nopeuttaa rahan kiertoa. Laskutusohjelmamme avulla erilaisten työtilauksien ja sopimustöiden laskuttaminen käy hetkessä. Viitesuorituksien tuominen pankista nopeuttaa myyntireskontran hoitamista. Laskun voit lähettää PFD-muodossa suoraan sähköpostiin tai paperilla.

Myyntilaskutus sisältää mm.

  • Töiden laskutus
  • Kuukausilaskutukset
  • Nopeakäyttöinen käyttöliittymä
  • Selkeän ulkoasun
  • Laskuttaminen on laiteriippumatonta


Solinum asiakkuudenhallinta – CRM

Toimiva ja helpposti ylläpidettävä asiakasrekisteri on organisaatioiden ja yrityksien elinehto/tärkeimpiä asioita. Kunnollisella asiakkuudenhallintaohjelmalla yrittäjä ja yritys voi tulostaa tarvittavia raportteja. Tarkat töiden ja tapahtumien kirjaaminen auttaa raporttien kohdistamisessa.

Meidän asiakkuudenhallintaan voidaan asiakkaalle kirjata tiedot neljään tasoon, asiakas, osasto, kohde, kustannuspaikka. Tällainen nelitasoinen hallinta auttaa kohdistamaan laskut ja tapahtumat todella tarkasti asiakkaalle.